Network Menu

SWEAs historia

Idén till SWEA föddes på 1970-talet, när Agneta Nilsson arrangerade en svensk julmarknad i Los Angeles. Plötsligt hade hon en hel låda med namn- och adresslappar till svenskor i området, som alla var ivriga att hålla kontakt med varandra.

1979 grundades den första SWEA-föreningen i Kalifornien. Två år senare bildades paraplyorganisationen SWEA International, Inc. för att knyta samman alla de lokala avdelningar som snabbt hade vuxit upp.

SWEA har sedan starten stött svensk kultur och tradition genom donationer och stipendier och deltagit i mässor och internationella arrangemang runt om i världen.

Agneta Nilsson och SWEA har mottagit flera utmärkelser för sina insatser att sprida kännedom om Sverige. Sedan 2006 samarbetar SWEA med Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet. Samarbetet med den multinationella industrin har fördjupats både lokalt och internationellt.

Idag har SWEA drygt 8 000 kvinnor som medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i ett 40-tal länder på fem kontinenter. Agneta Nilsson har belönats med två kungamedaljer för sina SWEA-insatser samt erhållit utmärkelsen Årets Svensk i Världen 1995.