Network Menu

SWEA Professional

Som medlem i SWEA Zürich kan du vara med i Intressegruppen SWEA Professional Zurich, ett nätverk för kvinnor som yrkesarbetar, har företag eller bara intresserade av frågor kring arbetsmarknad, söka arbete eller att starta företag i Schweiz.

Syftet med nätverket är att träffas, utbyta erfarenheter och få möjlighet att kompetensutvecklas genom paneldiskussioner, studiebesök på intressant företag och arbetsplatser eller att gemensamt besöka event av andra Businessnätverk. Nätverket har även en sluten Facebookgrupp där vi kan föra fram viktiga frågor, tips och se kommande evenemang mm. Vi har också coachande Strictly Business-träffar cirka varannan månad, som du kan anmäla dig till. På de träffarna har du möjlighet att ta upp en för dig viktig fråga relaterad till ditt arbete eller företag och få input och stöd från gruppen (max 10 deltagare per tillfälle och föranmälan krävs).

Har du tips eller frågor så kontakta oss gärna på: sweaprofessionalzurich(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Facebook: SWEA Professional Schweiz (Zürich sida på facebook)
Linked in: SWEA Professional Schweiz

Internationella SWEA Professional: professional.swea.org

Hälsningar arbetsgruppen, SWEA Professional Zürich,

Margareta Hultman, Eva Fiorenzoni, Ulrika Hagle, Charlotta Groth

Karin Andersson Hagelin och Ulrika Würtemberger.