Network Menu

Välkommen till oss!

 

Välkommen till SWEA Zürich!

Swedish Women’s Educational Association (SWEA) är ett nätverk för svenska kvinnor boende utanför Sverige. SWEA bildades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson och spreds snabbt världen över. Idag består SWEA av drygt 7000 medlemmar i ett 30-tal länder och ca 70 avdelningar på 5 kontinenter. SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och syftet är att främja det svenska språket och sprida svensk kultur och tradition.Varje år donerar SWEA ca 2 miljoner kronor till projekt med svensk anknytning samt genom stipendier till utbildning.

Vi i SWEA Zürich välkomnar dig som är ny och hjälper dig att hitta rätt och känna dig hemma från första stund. Du hittar oss både på hemsidan och Facebook och snart även på Instagram. SWEA Zürich är en aktiv avdelning med många olika av aktiviteter, där vi träffas och har det trevligt tillsammans. Vi sänder ut vårt nyhetsbrev per mail i början av varje månad med kommande event och nyheter. Denna information hittar du även på vår hemsida och på Facebook.

Kom med i SWEA – Under “Medlemskap“ hittar du  uppgifter om anmälan etc. Vill du veta mer, kontakta mig gärna eller någon i styrelsen. Du hittar våra epost-adresser under fliken Kontakt.

Hjärtligt välkommen till SWEA Zürich!

Linda Grön

Ordförande