Network Menu

Ansökan donation

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2018-10-31
Hela dagen

Categories #_Kategorier


Vi i Swea Zürich vill gärna uppmärksamma svenskrelaterade projekt och donera pengar till förmån för svenska skolor, kyrkor, kulturminnen m.m. i Schweiz. Vi ser på så vis till att främja och sprida kunskap om Sverige, svensk kultur, historia, traditioner och om vårt svenska språk internationellt. Vi gör det för att det känns viktigt att dela med oss av vårt svenska arv och vi har stöd till det i våra stadgar. Från planering till genomförande är donationsprojektet något som skapar gemenskap och ger utlopp för fantasi och kreativitet.

Förslag till donstionsprojekt:

 • Svensk litteratur till bibliotek och skolor i avdelningens område
 • Stöd till Svenska Kyrkan, svenska ålderdomshem och liknande institutioner inom avdelningens område
 • Stöd till utländska institutioner med undervisning i svenska och svensk kultur
 • Stöd till svenska skolor i utlandet för undervisning i svenska språket och kulturen
 • Donation av produkter med svenskt ursprung; handikapphjälpmedel, leksaker, barnböcker, skolmaterial m.m.
 • Donation för översättning av svenska produkters handledningar till värdlandets språk
 • Restaurering av svenska minnesmärken utomlands
 • Donation av inköpta varor, men endast då de är en förutsättning för ett utbildningsprojekt eller en kursverksamhet med svensk anknytning
 • Ekonomiska bidrag i samverkan med svenska företag vid projekt med svensk teknik som t.ex. vattenrening, brunnsborrning, ventilation m.m.
 • Arrangemang av svenska utställningar, konst, hantverk, teknik, mode m.m. i egen regi eller i samarbete med andra svenska organisationer
 • Arrangemang av konserter, teaterföreställning, författaruppläsningar, föredrag, föreläsningar och likande med svenska medverkande i egen regi eller i samarbete med andra svenska organisationer

Ansökan skickas per e-mail till Lena Walstam, sweazurichfond@gmail.com, senast den 31 oktober.
Frågor kan ställas till samma epostadress.