Network Menu

Välkommen till oss!

Välkommen till SWEA Zürich!

Swedish Women Educational Association är ett nätverk för svenska kvinnor boende utanför Svergie.  SWEA bildades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson och spreds snabbt världen över. Idag består SWEA av drygt 7000 medlemmar i ett 30-tal länder och ca 70 avdelningar på 5 kontinenter. SWEAs syfte är att främja det svenska språket och sprida svensk kultur och tradition. SWEA donerar ca 2 miljoner kronor per år till projekt med svensk anknytning samt genom stipendier till utbildning.

Vi i SWEA Zürich välkomnar dig som är ny och hjälper dig att hitta rätt och känna dig hemma från första stund. Du hittar oss lättast genom att gå in på Sweas hemsida swea.org. Vi finns med på Facebook, där du även finner våra intressegrupper. SWEA Zürich är en aktiv avdelning med många olika av aktiviteter, där vi träffas och har det trevligt tillsammans. Vi sänder ut nyhetsbrev per mail med kommande program och news, som du även hittar på vår hemsida och på Facebook. Kom med i SWEA – Under „Medlemskap“ finns uppgifter om anmälan etc. Vill du veta mer,  kontakta ordföranden eller någon i styrelsen.

Marie-Louise Mägerle-Axelsson

Ordförande

Zurich_crop