Network Menu

Välkommen till SWEA Zürich

SWEA är en världsomspännande förening med totalt 7.500 kvinnor i 33 länder och 73 olika avdelningar. Här i Zürich är vi ca 200 “tjejer” i varierande åldrar och med vitt skiftande bakgrunder, önskningar och idéer. Syftet med SWEA är att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition och vi ger även ut donationer och stipendier i linje med föreningens syfte.