Network Menu

Vill du ansöka om donation?

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Datum: 2017-04-30
08:08

Categories #_Kategorier


 

Ansökan om donation är öppen för alla som anser att deras verksamhet eller välgörenhet omfattar de mål som SWEA har; att sprida svensk kultur och tradition. För exempel på tidigare mottagare av donationer vänligen se stipendier och donationer.

Sista ansökningsdatum att lämna in ansökan om donation är den 31 oktober varje år. Efter det går SWEA Zürich styrelse igenom ansökningarna för att fastställa att de uppfyller de krav som finns och beslutar till vem och vilken summa som skall delas ut. En officiell utdelning av donationer sker vid SWEA´s årliga glögg-mingel i december.  

Ansökan om donation skall innehålla följande information:

1. MOTTAGARE Här anges fullständigt och korrekt namn på mottagaren

2. FÖRSLAG Skriv kortfattad beskrivning av förslag och motivation

3. BAKGRUND Beskriv mottagarens verksamhet samt koppling till det som är grundläggande för SWEA och SWEAs syfte och mål.

4. KONTOUPPGIFTER FÖR UTBETALNING Viktigt med korrekta uppgifter på mottagare samt kontouppgifter.

5. NAMN PÅ UNDERTECKNANDE Hos mottagaren måste det vara en person som har rätt att teckna föreningen/organisationen/företaget etc.

Övrig information i ansökan kan vara exempelvis att Beskriv hur mottagare och SWEA gemensamt eller var för sig kan/ska genomföra PR-aktiviteter, skriva artiklar, delta i aktiviteter etc.

Har Du frågor angående donationer eller ansökan kontakta då gärna vår stipendium & donationsansvarige på sweazurichfond@gmail.com